Звіт начальника Відділу освіти за проведену роботу у 2021 році

 На контролі Відділу освіти тримається дотримання чинного законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти. Здійснюється управління  закладами освіти, підпорядкованими Відділу освіти, координується  діяльність цих закладів, здійснюються заходи з національно-патріотичного виховання як один з головних напрямків виховної роботи. Організовано навчально-методичне і кадрове забезпечення закладів освіти, забезпечено своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проведено роботу щодо стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку процесом навчання та виховання.

Протягом року Відділом освіти проводилася робота, спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в підпорядкованих закладах освіти, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі  закладів загальної середньої освіти:

1) так, в рамках Закону України «Про дошкільну освіту» протягом 2021 року в Матвіївській ТГ було забезпечено роботу ОДНОГО закладу дошкільної освіти ЗДО «Барвінок» Матвіївської сільської ради  та трьох закладів дошкільної освіти у складі закладів загальної середньої освіти. В громаді охоплено в закладах дошкільної освіти 110дітей.

Протягом навчального року, кількість додаткових груп по закладам дошкільної освіти не збільшувалась. Групи комплектуються за віковими ознаками, наповнюваність відповідає вимогам.

       Заклади дошкільної освіти нашої громади  впроваджують освітню програму   «Я у світі», що відповідає положенням концепції  освітньої реформи “Нова українська школа” та забезпечить реалізацію завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах НУШ.

           Сьогодні  дуже важливим є питання освіти дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Ефективність навчально-виховної роботи досягається на основі надання таким дітям якісної корекційної допомоги. В 2021/2022 н.р. функціонує інклюзивна група на базі ЗДО «Калинонька» при опорному закладі освіти «Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт» Матвіївської сільської ради.

           З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед дітей дошкільного віку ,заклади дошкільної освіти постійно приймають участь в Конкурсах, проводять заходи для дітей та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків.

Вживаються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти, умов освіти та розвитку дітей. Завдяки Матвіївській сільській раді, тісній співпраці з родинами вихованців та на основі рішень батьківських комітетів відбувається оновлення, осучаснення  та збагачення  матеріально-технічної бази в закладах дошкільної освіти. Виконано поточні ремонти групових кімнат, спалень, харчоблоків, коридорів, вбиралень. В закладі дошкільної освіти «Барвінок» виконані роботи з часткового ремонту покрівлі будівлі .

2) Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти в громаді реорганізовано мережу закладів загальної середньої освіти: створено опорний заклад освіти «Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт» Матвіївської сільської ради» та його філії: Купріянівську філію, Дружелюбівську філію та Кам’янську філію. При опорному закладі освіти «Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт» Матвіївської сільської ради» з 01 вересня 2021 року організовано вечірню форму навчання для здобуття загальної середньої освіти особами, які позбавлені волі і тимчасово знаходяться у виправних установах виконання покарань №11та №101. Всього охоплено навчанням 723 дитини.

В умовах впровадження Концепції Нова українська школа ефективність початкової освіти пов’язується зі зміною вектора освіти на реалізацію дитино- центризму, педагогіки партнерства.

В умовах постійного збільшення обсягів навчального матеріалу дитині дедалі складніше зібрати їх у цілісну картину. Тож на зміну урокам, на яких  здебільшого переважає вивчення теоретичного матеріалу, вчителі застосовують компетентнісно орієнтовані уроки, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання. 

В 2020/2021 навчальному році учнів 4-х, 9-х  класів було звільнено від  державної підсумкової атестації .

Впродовж 2021 н.р. випускникам підпорядкованих закладів освіти Відділом освіти було здійснено роботу та видано 101 документ про освіту, з них:

  • свідоцтв про базову загальну середню освіту – 69 шт.
  • свідоцтв про повну загальну середню освіту – 32 шт.
  • додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту – 69 шт.
  • додатків до свідоцтв про повну загальну середню освіту – 32 шт

Зіпсовано  9 додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту (Дружелюбівський НВК).

Відзнаки:

          Срібні медалі – 1 шт.

          Золоті медалі – 2 шт.

Похвальні листи – 48

3) Відділ освіти тримає на постійному контролі стан травматизму дітей під час навчально-виховного процесу та у побуті. Так, головною метою у сфері профілактики травматизму (під час навчально-виховного процесу, невиробничого характеру) є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного  на охорону життя та здоров’я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності, особливо дітей.

З метою привернення уваги суспільства до проблеми травматизму та виховання в дітей навиків безпечної життєдіяльності  щорічно проводяться масові заходи:

 – Всеукраїнський місячник боротьби з туберкульозом;

        – шкільний, районний етапи фестивалю Дружин юних пожежників – рятувальників  та роботи загону юних інспекторів руху;

        – День охорони праці;

        – Тиждень  з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти району;

        – Місячник безпеки в освітніх закладах. 

         Основною причиною нещасних випадків у побуті є відсутність уваги з боку батьків, байдужість або невтручання дорослих – свідків неприпустимої поведінки дітей на вулиці.

Вивчаючи на місцях стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в освітніх закладах проводиться певна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці.

Основними заходами щодо профілактики дитячого травматизму на уроках фізичного виховання є:

– проведення заступником керівника навчального закладу позапланових інструктажів з усіма вчителями фізичного виховання;

– зміст інструктажу змінюється залежно від місця, де стався нещасний  випадок;

– опрацювання причини нещасного випадку та план подальших дій, які унеможливлюють травмування учнів і вихованців під час навчально-виховного процесу;

– проведення уроків фізичного виховання лише спеціалістами;

– будова уроку відповідно до методичних вимог;

– дотримання дисципліни на уроці учнями;

– здійснення контролю за їхньою поведінкою та станом здоров’я при різних навантаження;

На початку навчального року:

– проведення медичного обстеження учнів щодо визначення стану здоров’я учнів, рівня фізичної підготовленості.

– формування медичних груп, за якими розподіляється навчальне навантаження учнів на уроках фізкультури;

Дотримання вимог вчителями фізичного виховання:

– обов’язкове проведення з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності перед початком уроку;

– чітке дотримання методики проведення уроку;

– не залишати без нагляду учнів у спортивному залі;

– контролювати самопочуття та стан здоров’я учнів на уроці, особливо недостатньо підготовлених;

– збільшувати фізичне навантаження на уроці поступово, дотримуючись наступності у навчанні;

– контролювати стан спортивного обладнання та інвентарю;

– розміщення у доступному місці правила безпечної поведінки на уроках фізичного виховання;

– забороняти учням відвідувати заняття без спортивної форми, вживати жувальну гумку, носити  біжутерію тощо.

Турбує також  травматизм дітей під час неорганізованого дозвілля на перервах та прогулянці.  Особливо на перервах трапляється падіння дітей, що призводить до перелому кінцівок та травм інших органів.

Випадки травмування дітей у результаті пустощів та бійок на перервах та у позаурочний час потребують профілактичних заходів, а саме:

– обов’язкове обговорення кожного випадку в учнівському та педагогічному колективах, доведення до відома батьківської громади;

– забезпечення психологічного супровіду учнів, схильних до агресивної поведінки;

– залучення психолога до роботи з колективами навчальних закладів;

– організація цікавої позакласної та гурткової роботи.

Протягом 2021р. було зареєстровано 5 випадків травматизму в  підпорядкованих закладах: ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ -1, Купріянівська філія 1, Кам’янська філія 2, Дружелюбівська філія 1.

   4)Реформування шкільної освіти передбачає удосконалення організації харчування школярів, які значну частину часу перебувають у межах своїх навчальних закладів. Стан здоров’я дітей та підлітків знаходиться у великій залежності від режиму та якості харчування, тому з метою створення належних умов для навчання й зміцнення здоров’я дітей, Матвіївською сільською радою та  відділом освіти проведено роботу по облаштуванню шкільних їдалень, забезпеченню продуктами харчування, підвищенню його якості.  Для облаштування харчоблоку опорного закладу освіти буде придбано технологічне обладнання із державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій у сумі 180 298 грн, на придбання меблів для їдальні 145 440 грн, для Дружелюбіської філії буде придбано технологічне обладнання на суму 115 867грн.

З січня по червень 2021 року було організавоно та забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій за кошти місцевого бюджету, всього  – 305 дітей.

У 2021/2022 році організація харчування у закладах освіти  здійснюється з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, відповідно до Постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

5) Необхідною умовою сталого розвитку освіти є її належне фінансування.

Надзвичайно важливим є повне розуміння стратегічних і тактичних завдань розвитку освіти усіма інституціями, причетними до галузі: спільних зусиль обласної державної адміністрації, обласної ради, органу місцевого самоврядування. Протягом навчального року розв’язувались непрості проблеми галузі освіти.

Аналіз фінансування закладів освіти Матвіївської сільської ради показує що місцева влада вживає відповідні заходи щодо збільшення видатків на освіту, але нажаль, коштів на все не вистачає і тому фінансуються в першу чергу захищені статті бюджету.


 6) Про підготовку закладів освіти Матвіївської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період  2021/2022 рр:

на виконання  розпорядження сільського голови від 12.07.2021 № 191 «Про підготовку закладів освіти сільської ради до нового 2021-2022навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період», Відділ освіти спільно з керівниками закладів освіти Матвіївської сільської ради  розробили та затвердили заходи з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти та здійснили всі необхідні заходи для роботи в новому 2021/2022 навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021/ 2022 рр.

7) Інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу:

На сьогодні інформатизація освіти є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладів освіти для удосконалення форм і змісту освітнього процесу, впровадження елементів дистанційного навчання, формування творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформаційними ресурсами для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя – для інноваційного розвитку суспільства.

       Відповідно до плану роботи Відділу освіти було проведено комплекс методичних заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес та управлінську діяльність.

       В умовах розбудови освіти, інформаційне забезпечення функціонування науково-методичної роботи набуває особливого значення. Підвищення ефективності науково-методичної роботи тісно пов’язано з розвитком і функціонуванням системи інформаційного забезпечення цього процесу, з умінням правильно й плідно використовувати його можливості. Головним завданням спеціалістів Відділу освіти в даному напрямку є обробка, систематизація та упорядкування інформаційного потоку із різних джерел освітньої галузі, донесення інформації до адресатів.

       В рамках інформаційної діяльності спеціалісти Відділу освіти знайомлять педагогічних працівників з новими напрямки в розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти дітей, новинками педагогічної, психологічної, методичної літератури, з досвідом інноваційної діяльності освітніх установ і педагогів, доносять інформацію про зміст освітніх програм, рекомендацій, здійснюють накопичення і систематизацію передового педагогічного досвіду.

       Інформаційне забезпечення процесів освіти охоплює всі напрямки освітньої діяльності та здійснюється фахівцями Відділу освіти під час методичних заходів технічними засобами зв’язку, інформуванням.

Під час дії карантину, відповідно до управлінських рішень щодо організації освітнього процесу, в 2021 році освітні послуги здобувачам освіти надавалися також з використанням дистанційних технологій.  Відділом освіти  було розроблено пропозиції та рекомендації керівникам закладів  освіти щодо організації навчальних занять із застосуванням дистанційних форм та платформ. Педагогічні працівники опанували освітні платформи для проведення онлайн-конференцій та відеоуроків: Zoom, Google Meet, ClassRoom. Для зворотнього зв’язку з батьками та здобувачами освітніх послуг використовувалися Viber, Messenger.

Протягом 2021 року Відділ освіти спільно з Департаментом освіти ЗОДА та Державної служби якості освіти  проводили он-лайн опитування керівників закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, здобувачів освіти, щодо організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти. Опитування мало на меті дослідити ситуацію з організації дистанційного навчання, а також з’ясувати проблеми, що виникали.

  З метою створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, працівники закладів та здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні представники (далі – батьки) поінформовані про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19). Надано роз’яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти сторонніми особами.

7) Відділом освіти визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку системи освіти Матвіївської сільської ради на 2021/2022 н.р.:

,

 У дошкільній освіті на:– охоплення всіх дітей громади дошкільною освітою;-         відкриття додаткових груп, у разі необхідності;- впровадження інклюзивної освіти ;-      створення безпечного середовища та комфортних умов для здобувачів      дошкільної освіти;-   забезпечення якісним харчуванням , відповідно до норм чинного законодавства;-   організацію навчання персоналу закладів (вихователів, медичних працівників, кух.робітників) У повній загальній середній освіті на:–   створення безпечних, оптимальних умов для навчання, виховання,   фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров’я;- забезпечення якості та доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу;- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення  профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності учнівської молоді;- проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення навчального процесу в 1-4-х класах, з врахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;-   забезпечення якісним харчуванням , відповідно до норм чинного законодавства;- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування.організацію навчання персоналу закладів (педагогічних працівників, медичних працівників, кух.робітників)розвиток STEM-освіти в усіх закладах освіти  У позашкільнійосвіті на:–  забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти відповідно    до їх особистісних потреб та потреб територіальної громади ;–      активізація роботи з обдарованими і талановитими дітьми, створення   умов для розвитку їх творчих здібностей;підвищення кваліфікації педагогічних працівників.    Зпитаньрозвиткуматеріально-технічноїбазинавчальнихзакладів на:– здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв; – оновлення технологічного обладнання харчоблоків, меблів в закладах освіти;-        виконання  протипожежних заходів;- оновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків; – проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій територій навчальних закладів.    
 
  

В підсумок всього, варто зазначити, протягом року фахівцями Відділу освіти було отримано та опрацьовано всього 901 документ, з  них надано відповідь – 483 листа, підготовлено  11 проектів рішень виконавчого комітету, 19 проектів рішень сесії сільської ради, 15 проектів розпоряджень, видано 14 кадрових наказів , 119 наказів з основної діяльності.

Начальник Відділу освіти                                        Мар’яна ЗАЛОЗНА