Матвіївська сільська рада оголошує конкурс

Матвіївська сільська рада  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Головний спеціаліст :  з питань внутрішньої та інформаційної політики і зв’язків з громадськістю відділу організаційної та кадрової роботи.

Вимоги до кандидатів: Повинен знати: Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у органах місцевого самоврядування; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра без вимог до стажу роботи.

Вік претендентів згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Особа, яка претендує на участь у конкурсі має вільно володіти державною мовою. Документи, які можуть це підтвердити – атестат про середню освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова»  диплом про освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова»;  або сертифікат зі знання української мови.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заява про участь у конкурсі, в якій особа вказує, що вона ознайомлена зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування; резюме довільної форми; копія документа, який посвідчує особу; атестат про середню освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова» – диплом про освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова»;  або сертифікат зі знання української мови;  згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади»; заповнена особова картка встановленого зразка П2-ДС; дві фотокартки розміром 3 х 4 см та 4 х 6 ; копія (копії) документа (документів) про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня; повідомлення про подачу декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою  (matviivska-gromada@ukr.net) претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Документи подаються за адресою: село Матвіївка вул. Центральна, 77а Запорізький район Запорізька область, кабінет організаційної та кадрової роботи, контактний телефон начальника (099)2685198.