Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади 01.11.2021

Станом на 01.11.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло 50317,4 тис. грн., що становить 99,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 1104,6 тис. грн., що становить  212,1 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  25073,0 тис. грн., що становить 99,6 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 25244,4 тис. грн., що становить 100,0 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.11.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 43620,1 тис. грн.,  або 91,9 % плану на  відповідний період  (47453,2 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 29158,6 тис. грн. або 91,1 % планових призначень  на  січень – жовтень 2021 року  (32000,3 тис. грн.);

– культуру – 1295,4 тис. грн., або 94,6 %  планових призначень на січень – жовтень 2021 року  (1369,0  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 732,9 тис. грн., або 90,8 % планових призначень на січень – жовтень 2021 року (807,5 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  8876,5 тис. грн., або 96,7% планових призначень на  січень – жовтень 2021 року (9177,8 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1657,0 тис. грн., або 99,5 % планових призначень на січень – жовтень 2021 року (1666,1 тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 36340,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1563,4  тис. грн.

Станом на 01.11.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА