Що робити коли спадкодавець позбавляє спадкоємців права на спадщину

Інколи трапляється, що спадкодавець позбавляє 🙅‍♂️ спадкоємців першої черги права на спадщину. Однак, для захисту вразливої категорії з числа спадкоємців першої черги передбачена обов’язкова ☝️ частка у спадщині.‼️ Відповідно до ст. 1241 Цивільного Кодексу України, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).➡️ Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років.➡️ Неповнолітньою вважається особа у віці від 14 до 18 років.➡️ Непрацездатними вважаються особи, які досягли пенсійного віку, або особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника відповідно до закону, незалежно від того, чи призначена їм пенсія.Якщо неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності (у разі реєстрації шлюбу особи, яка не досягла повноліття, або у випадку, якщо особа, яка досягла 16 років, працює за трудовим договором, а також якщо неповнолітня особа записана матір’ю або батьком дитини, вона також зберігає ✅ за собою право на обов’язкову частку.Якщо особа досягла пенсійного віку, але продовжує трудову діяльність, вона не позбавляється ✅ права на обов’язкову частку у спадщині. В осіб, які не досягли встановленого чинним законодавством пенсійного віку, але які мають право на отримання пенсії на пільгових підставах, право на обов’язкову частку у спадщині ❎ не виникає.Спадкоємці інших черг, а також онуки і правнуки спадкодавця, батьки яких померли до відкриття спадщини, ❎ не мають права на обов’язкову частку при спадкуванні за заповітом.📅 Коло спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, визначається на день відкриття спадщини.Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців, волі спадкодавця та не пов’язане зі спільним проживанням спадкодавця й осіб, які мають право на обов’язкову частку. Але, якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони мають право звернутися з відповідним позовом 👩‍⚖️ до суду.Право на обов’язкову частку у спадщині має особистий характер та не може переходити в порядку спадкової трансмісії.Спадкоємець може відмовитися від права на обов’язкову частку у спадщині, подавши нотаріусу заяву 📄 про те, що зі змістом заповіту він ознайомлений, зміст ст. 1241 Цивільного Кодексу України йому роз’яснено і він не претендує на одержання обов’язкової частки у спадщині.