До відома споживачів!

Відповідно до Закону № 1060-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово  – комунальних послуг» визначено, що договори про надання комунальних послуг є публічними, тобто не потребують їх додаткового укладання.

Публічний договір приєднання- це договір, який передбачає обов’язок виконавця надавати послуги кожному, хто звернувся за наданням відповідної послуги. За діючим Законом «Про житлово-комунальні послуги», якщо співвласники будинку не обрали модель договору (індивідуальний, колективний, договір з ОСББ як колективним споживачем), то виконавець послуги може укласти із такими співвласниками індивідуальний договір, який не передбачає обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Договори приєднання вважатимуться укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважатимуться укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайт органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

За вказаною моделлю договірних відносин плата виконавцю комунальної послуги складатиметься з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування. При цьому відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем. Зазначається, що договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг. Закон набирав чинності з 01.05.2021 року.

ДОГОВІР
 з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є

 самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

______

_______________________(населений пункт) ___ _____________ 20__ р.
  

Комунальне підприємство «Дружелюбівський сількомунгосп», в особі ________________________

_____________________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту (далі – виконавець), з однієї сторони, і фізична особа ________________

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові )

є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна – індивідуальним споживачем (далі – споживач), з іншої сторони (разом -сторони), керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Постановою Кабінету Міністрів від 5 липня 2019 р. № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року № 315 «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг»уклали договір про таке. 

1.Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – послуги),а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.

1.2.Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.

1.3. Послуги надаються споживачеві безперервно, на час дії цього договору, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та розділу 6 даного договору.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

1.4. Інформація про споживача:

1) власник (співвласник, користувач) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, та члени його сім’ї – ____________________________ осіб;

2) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця ______________________________________________________,

будинок № __________, квартира (приміщення) № ________________,

місто (селище, село) _______________________, індекс ____________,

район _______________________________________________________,

область _____________________________________________________;

3) номер контактного телефону споживача _______________________;

4) абонентський номер споживача  ______________________________;

5) характеристика вузлів обліку води:

Поряд-ковий номерНайменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної технікиЗаводський номерПерше показання/датаМісце встановленняДата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервалПримітка
       

У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

2.Розмір плати за послуги

2.1. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону і становлять:

на послугу з централізованого водопостачання –________ гривень за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення – ________ гривень за 1 куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Засновника, або в інший спосіб визначений законом.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

2.2. Плата за послуги розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

2.3. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на 1 рік.

2.4. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.

2.5. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Розмір внесків за встановлення вузла комерційного обліку доводиться до відома споживачів відповідно до вимог законодавства шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Засновника або  в інший спосіб, визначений законодавством.

У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну розмірів внесків  за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх в дію, повідомляє про це споживачам  із зазначенням рішення відповідного органу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Засновника або  в інший спосіб, визначений законодавством.

3.Облік та порядок оплати послуг

3.1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

3.2. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

3.3. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

3.4. Власник будівлі або його представник мають право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

3.5. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.

3.6. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. 

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

У разі не допуску представників виконавця до відповідного засобу обліку у визначений за домовленістю сторін термін  виконавець проводить розрахунок середньодобового водоспоживання за попередні 12 місяців.

3.7. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла комерційного обліку, прийнятого виконавцем на абонентський облік.

У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.

3.8. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються споживачеві (його представникові) не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі. 

3.9. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця виконавцем у присутності споживача або споживачем та надаються виконавцеві у п’ятиденний термін одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг, крім випадків, коли зняття показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

3.10. У разі недопущення виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань або у разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань відповідного вузла обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

3.11. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води (у разі наявності).

3.12.Споживач встановлює вузол комерційного обліку на межі балансової належності в місці підключення до розподільчих вуличних мереж водопостачання виконавця. Споживач узгоджує з виконавцем встановлення вузла комерційного обліку в точці приєднання мереж, при цьому монтаж  вузла обліку виконується відповідно до технічного паспорту вузла обліку. Тип та діаметр вузла обліку перед його встановленням  узгоджується з виконавцем.

3.13. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого (селянського) підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування.

3.14. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном, з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

3.15. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

3.16. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотків, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

3.17. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

3.18. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

3.19. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

3.20. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

3.21. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний звернутися до виконавця з відповідними документами для внесення змін до договору.

4.Права та обовязки сторін

4.1. Споживач має право на:

4.1.1 підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

4.1.2 забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

4.1.3 одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4.1.4 забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

4.1.5 пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

4.1.6 своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

4.1.7 одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

4.1.8 відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

4.1.9 зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

4.1.10 усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого законодавством;

4.1.11 неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

4.1.12 отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,1 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

4.1.13 проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

4.1.14 складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

4.1.15 отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

4.1.16 розірвання договору за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

4.2. Споживач зобов’язаний:

4.2.1 обладнати вузол комерційного обліку на межі балансової належності  в місці підключення до розподільчих вуличних мереж водопостачання виконавця. У разі якщо протягом 2 місяців з дня повідомлення споживач не повідомив виконавця про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умов встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку, а також у разі якщо споживач повідомив про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, але не зробив цього протягом 4 місяців з дня повідомлення виконавцем про намір встановити вузол комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює виконавець. Витрати на оснащення будівлі вузлом комерційного обліку, здійснені виконавцем відшкодовуються споживачем відповідної комунальної послуги, шляхом сплати внесків протягом 1 року .

4.2.2 раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;

4.2.3 не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

4.2.4 утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

4.2.5 укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

4.2.6 своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.2.7 забезпечувати цілісність обладнання вузлів комерційного обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

4.2.8 проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;

4.2.9 оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

4.2.10 допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку;

4.2.11 дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

4.2.12 забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

4.2.13 у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

4.2.14 письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

4.2.15 дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1 здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

4.3.2 вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

4.3.3 вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4.3.4 доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;

4.3.5 обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

4.3.6 звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

4.3.7 отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

4.3.8 створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1 забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

4.4.2 вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

4.4.3 вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4.4.4 відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини; 

4.4.5 забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

4.4.6 готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

4.4.7 надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

4.4.8 своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

4.4.9 розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

4.4.10 вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

4.4.11 виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,1 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

4.4.12 своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

4.4.13 своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

4.4.14 інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

4.4.15 відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

4.4.16 самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,1 відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

5.Відповідальність сторін

5.1. Споживач несе відповідальність за:

5.1.1 невиконання умов договору;

5.1.2 несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

5.2. Виконавець несе відповідальність за:

5.2.1 невиконання умов договору;

5.2.2 збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

5.2.3 ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

5.2.4 порушення прав споживачів згідно із законодавством.

6. Порядок обмеження (припинення) надання послуг

6.1. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг;

ліквідації аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

6.2. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

6.3. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом
 (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб передбачений законодавством.

6.4. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

6.5. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про надання послуг.

6.6. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

6.7. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

7. Порядок оформлення претензій

7.1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

7.2. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України( Постанова КМУ від 27.12.2018 № 1145)

7.3. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

7.4. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії. Дослідження відібраних проб проводиться атестованими лабораторіями.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

7.5. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

7.6. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

8.2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

8.3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

9. Особливі умови та строк дії договору

9.1. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

9.2. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

9.3. Договір може бути розірваний виконавцем в односторонньому порядку за умови попередження про це споживача у місячний термін.

9.4. Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

9.5. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

9.6. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

9.7. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

10. Інші умови

10.1. Оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснюється відповідно до проектної документації  з дотриманням будівельних норм і правил. До початку виконання проектної документації та монтажу вузла комерційного обліку води споживач повинен узгодити з виконавцем параметри та місце встановлення приладу обліку питної води.

10.2. Вузли комерційного/розподільчого обліку приймаються виконавцем на абонентський облік за заявою споживача протягом 14 календарних днів шляхом опломбування вузла обліку. Для захисту вузлів комерційного /розподільчого обліку від впливу магнітного поля виконавець має право встановлювати індикатор впливу магнітного поля.

10.3. Виконавець  несе відповідальність за якість і напір питної води тільки в трубопроводах, які знаходяться у нього на балансі та ним експлуатуються. Виконавець не несе відповідальності за якість питної води  в мережах споживача.

10.4. Якщо споживач не отримав або відмовляється від отримання попередження про погашення заборгованості/ припинення надання послуги у зв’язку із заборгованістю, яке надіслане споживачеві рекомендованим листом, або нарочним чи простим поштовим листом попередження вважається прийняте споживачем з дати надання або реєстрації поштового відправлення, виконавець має право здійснити обмеження або припинення надання послуг у визначені у попереджені строки.

10.5. Якщо споживач відмовляється від отримання приписів від виконавця, які надаються нарочним, або поштовим відправленням, такі приписи вважаються отримані споживачем з дати надання такого припису або реєстрації такого поштового відправлення. У такому разі припис підписаний з боку виконавця вважається обов’язковим для виконання зі сторони споживача.

10.6. Виконавець має право у відповідності із діючим законодавством зобов’язати споживача обладнати вузол комерційного обліку на межі майнової належності, якщо прилад обліку споживача встановлено не в точці приєднання до мереж централізованого водопостачання.

10.7. У разі не виконання споживачем приписів виконавця щодо облаштування вузла комерційного обліку у точці приєднання, якщо прилад обліку споживача встановлено не на межі майнової належності, витрати питної води на господарські потреби, що не враховуються встановленим приладом обліку ( полив присадибних ділянок,теплиць, заповнення басейнів, миття транспорту та ін.) розраховуються виконавцем згідно нормативів та нараховуються споживачу додатково. Такий розрахунок здійснюється з моменту надання споживачеві відповідного припису до моменту встановлення вузла комерційного обліку.

10.8. У випадку закінчення строку здійснення державної повірки встановленого раніше приладу обліку, якщо прилад обліку Споживача встановлено не на межі  майнової належності, Виконавець має право  при не виконанні  вимог Виконавця щодо облаштування вузла комерційного обліку у точці приєднання, здійснювати нарахування за послуги такому споживачу за нормами водоспоживання з дати спливу державної повірки.

Споживач зобов’язаний за власний рахунок у строки, встановленні законодавством, здійснювати чергову державну повірку приладу обліку. Для проведення державної повірки приладу обліку споживач зобов’язаний в обов’язковому порядку узгодити з виконавцем  зняття пломб та пломбувальних деталей встановлених виконавцем.

10.9. Споживачі зобов’язані виконувати рішення органів місцевого самоврядування стосовно користування системами централізованого водопостачання, обладнання вузлів комерційного обліку, порядку та правил приєднання до систем централізованого водопостачання.

11.Адреси та реквізити сторін

Виконавець: КП «Дружелюбівський сількомунгосп»70053, вул. Олімпійська,4 с.Дружелюбівка, Запорізький р-н, Запорізька обл.р/р UA343133990000026005055742258  в  АТ КБ «ПриватБанк»  ЄДРПОУ 32550989 МФО 313399 електрона адреса: druzhSKG@i.ua                                  тел.: (+38066) 503-11-43  Директор________________ / _____________Споживач:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/________________/____________