Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.10.2021

Станом на 01.10.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло 44215,6 тис. грн., що становить 103,0 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 896,6 тис. грн., що становить  190,9 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  21805,4 тис. грн., що становить 106,2 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 22410,2 тис. грн., що становить 99,9 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.10.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 39179,1 тис. грн.,  або 92,2 % плану на  відповідний період  (42503,2 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 26404,8 тис. грн. або 91,2 % планових призначень  на  січень – вересень 2021 року  (28948,6 тис. грн.);

– культуру – 1188,4 тис. грн., або 97,6 %  планових призначень на січень – вересень 2021 року  (1218,0  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 628,4 тис. грн., або 89,6 % планових призначень на січень – вересень 2021 року (701,0 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  7939,7 тис. грн., або 96,7 % планових призначень на  січень – вересень 2021 року (8208,3 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1453,4 тис. грн., або 98,6 % планових призначень на січень – вересень 2021 року (1474,7 тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 32645,7 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1451,0  тис. грн.

Станом на 01.10.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА