Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.09.2021

Станом на 01.09.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло 37712,0 тис. грн., що становить 102,7% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 760,4 тис. грн., що становить  181,7 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  18806,7 тис. грн., що становить 106,0 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 18905,4 тис. грн., що становить 99,6 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.09.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 34820,8 тис. грн.,  або 91,2 % плану на  відповідний період  (38173,6 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 23494,8 тис. грн. або 90,4 % планових призначень  на  січень – серпень 2021 року  (25980,8 тис. грн.);

– культуру – 1067,5 тис. грн., або 96,4 %  планових призначень на січень – серпень 2021 року  (1107,7  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 537,5 тис. грн., або 87,4 % планових призначень на січень – серпень 2021 року (615,2 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  6975,4 тис. грн., або 97,2% планових призначень на  січень – серпень 2021 року (7174,2 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1310,5 тис. грн., або 95,9 % планових призначень на січень – серпень 2021 року (1366,3   тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 28966,0 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1376,2  тис. грн.

Станом на 01.09.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА