Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.08.2021

Станом на 01.08.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло  – 33326,2 тис. грн., що становить 101,7% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 700,8 тис. грн., що становить  190,8 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  16215,1 тис. грн., що становить 103,9 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 17111,1 тис. грн., що становить 99,6 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.08.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 31399,5 тис. грн.,  або 89,8 % плану на  відповідний період  (34947,3 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 21975,8 тис. грн. або 91,1 % планових призначень  на  січень – липень 2021 року  (24126,9 тис. грн.);

– культуру – 927,5 тис. грн., або 95,2 %  планових призначень на січень – липень 2021 року  (973,8  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 414,0 тис. грн., або 80,5 % планових призначень на січень – липень 2021 року (514,0 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  5758,7 тис. грн., або 92,0% планових призначень на  січень – липень 2021 року (6261,6 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1219,3 тис. грн., або 96,5 % планових призначень на січень – липень 2021 року (1263,7   тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 26355,9 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1331,5  тис. грн.

Станом на 01.08.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Заступник начальника

фінансового відділу                                                              Тетяна ШИПІЛОВА