Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.07.2021

Станом на 01.07.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло  – 29482,8 тис. грн., що становить 104,8 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 680,3 тис. грн., що становить  215,2 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  13758,8 тис. грн., що становить 110,8 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 15724,0 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.07.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 28715,4 тис. грн.,  або 90,4 % плану на  відповідний період  (31771,8 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 20914,9 тис. грн. або 94,6 % планових призначень  на  січень – червень 2021 року  (22111,8 тис. грн.);

– культуру – 776,1 тис. грн., або 92,0 %  планових призначень на січень – червень 2021 року  (843,9  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 311,7 тис. грн., або 70,0 % планових призначень на січень – червень 2021 року (445,6 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  4768,4 тис. грн., або 89,5% планових призначень на  січень – червень 2021 року (5328,3 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1122,0 тис. грн., або 95,7 % планових призначень на січень – червень 2021 року (1172,5   тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 24182,7 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1278,9  тис. грн.

Станом на 01.07.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Заступник начальника

фінансового відділу                                                              Тетяна ШИПІЛОВА