Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.06.2021

Станом на 01.06.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло  – 21852,5 тис. грн., що становить 103,1 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 427,8 тис. грн., що становить  161,4 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  10974,8 тис. грн., що становить 106,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 10877,7 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.06.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 20656,3 тис. грн.,  або 84,5 % плану на  відповідний період  (24445,0 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 14473,0 тис. грн. або 88,5 % планових призначень  на  січень – травень 2021 року  (16346,4 тис. грн.);

– культуру – 613,3 тис. грн., або 85,9 %  планових призначень на січень – травень 2021 року  (713,9  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 230,5 тис. грн., або 59,9 % планових призначень на січень – травень 2021 року (385,0 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  3747,9 тис. грн., або 87,3  % планових призначень на  січень – травень 2021 року (4292,6 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1010,1 тис. грн., або 93,1 % планових призначень на січень – травень 2021 року (1085,3   тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 16812,7 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1218,9  тис. грн.

Станом на 01.06.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА