Пенсійний фонд повідомляє

На виконання доручення Міністерства соціальної політики України щодопитань інформування пенсіонерів стосовно термінів перерахунку у 2021 роціпенсії відповідно до абзацу 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Прозагальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Пенсійний фонд Україниповідомляє.

Згідноіз Законом Українивід 19.09.2019 № 115-IX “Про внесеннязмін доЗакону України “Про збір та облікєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування” щодоподанняєдиноїзвітності з єдиноговнескуна загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування і податку на доходифізичнихосіб”, який набрав чинності 01.01.2021, звітність про нарахуванняєдиноговнеску в розмірах, визначенихвідповідно до Закону України “Про збір таоблікєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування”,подається у складізвітності з податку на доходи фізичнихосіб (єдиногоподатку)до податкового органу за основниммісцемоблікуплатникаєдиноговнеску устроки та порядку, встановленіПодатковим кодексом України.

Наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 15.12.2020 № 773 “Про внесеннязмін до наказу МіністерствафінансівУкраїнивід 13 січня 2015 року № 4”, якийзареєстровано в МіністерствіюстиціїУкраїни 28.12.2020 за № 1304/35587,внесено зміни до формиПодатковогорозрахункусум доходу, нарахованого(сплаченого) на користьплатниківподатків – фізичнихосіб, і сумутриманого зних податку, а такожсумнарахованогоєдиноговнеску та Порядку заповнення таподанняподатковими агентами Податковогорозрахункусум доходу, нарахованого(сплаченого) на користьплатниківподатків – фізичнихосіб, і сумутриманого зних податку, а такожсумнарахованогоєдиноговнеску (далі – Порядок).

Відповідно до розділу ІІ Порядку податковийрозрахунокподаєтьсяокремоза кожний квартал (податковийперіод) з розбивкою по місяцяхзвітного кварталупротягом 40 календарнихднів, щонастають за останнімкалендарним днемзвітного кварталу.

Податковийрозрахунок за I квартал 2021 року буде подано у період з 01квітня по 10 травня 2021 року.Враховуючи викладене, Пенсійний фонд України повідомляє, що проведення відповідного перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам з 01.04.2021 буде здійснюватися автоматично в червні 2021 року,післянадходження звітів страхувальників за перший квартал 2021 року, без додатковогозвернення пенсіонерів.

Телефон гарячої лінії – 06143 4- 11 -21