Матвіївська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Матвіївська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

1. Начальників відділів:- соціально-економічного розвитку, інвестицій, бухгалтерського обліку, звітності та регуляторної діяльності – головного бухгалтера;- архітектури, комунальної власності, житлово – комунального господарства, благоустрою, зовнішньої реклами, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури та земельних відносин;Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття вакантних посад начальників відділів Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області: Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах на державній службі , на керівних посадах на підприємствах, установах , організаціях незалежно від форм власності не менше 2 років . Кандидати повинні знати Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.2. Головних спеціалістів : з бухгалтерського обліку відділу соціально – економічного розвитку, інвестицій, бухгалтерського обліку, звітності та регуляторної діяльності – 1 посада;з інвестиційної діяльності відділу соціально – економічного розвитку, інвестицій, бухгалтерського обліку, звітності та регуляторної діяльності – 1 посада;відділу « Служба у справах дітей» – 1 посада;з цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці відділу архітектури, комунальної власності, житлово – комунального господарства, благоустрою, зовнішньої реклами, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури та земельних відносин – 1 посада;з дошкільної освіти відділу освіти – 1 посада; з напрямку загальна середня освіта відділу освіти -1 посада; з напрямку позашкільної освіти відділу освіти -1 посада;з бухгалтерського обліку та кадрової роботи відділу освіти – 1 посада; -1 головного енергетика. 3. Спеціаліста 1 категорії – фахівця з публічних закупівель соціально-економічного розвитку, інвестицій, бухгалтерського обліку, звітності та регуляторної діяльності – 1 посада Вимоги до кандидатів: Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра без вимог до стажу роботи.Вік претендентів згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:заява про участь у конкурсі, в якій особа вказує, що вона ознайомлена зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування; резюме довільної форми; копія документа громадянина України, який посвідчує особу; згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади»; заповнена особова картка встановленого зразка П2-ДС; дві фотокартки розміром 4 х 6см; копія (копії) документа (документів) про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня, засвідчені нотаріально; декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). Строк прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву. Документи подаються за адресою: село Матвіївка вул. Центральна, 77а Запорізький район Запорізька область, кабінет секретаря радиДовідки за телефонами : ( 06143)94348, ( 06143)94419