Інформація про хід колективно-договірної кампанії протягом 2021 року

Метою укладення колективного договору є регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками шляхом укладення колективного договору дає змогу створити надійний соціальний клімат у колективі та мінімізувати можливість конфліктів за умови виконання колективного договору.

Крім того, колективний договір слугує стабілізатором прав власника або уповноваженого ним органу і працівника протягом дії договору.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, що використовують найману працю.

У Матвіївській територіальній громаді повідомну реєстрацію колективних договорів та угод проводить відділ соціального захисту населення Матвіївської сільської ради. З метою успішного проведення колдоговірної кампанії спеціалістами відділу надається організаційно-методична допомога з питань укладання та реєстрації колективних договорів.

Протягом квітня –  грудня поточного року відділом було проведено повідомну реєстрацію 11 колективних договорів, змін та доповнень до них.   

         Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій, голів профспілкових комітетів, уповноважених представників трудових колективів, з метою запобігання конфліктних ситуацій на підприємстві (врегулювання трудових відносин між роботодавцем та трудовим колективом), які можуть привести до колективного трудового спору  (конфлікту) розглянути можливість укладання колективного договору на 2022 рік або внести зміни до діючого.

За консультаціями з питань колективно-договірного регулювання просимо звертатися у відділ соціального захисту населення Матвіївської сільської ради за адресою: с.Українка,   вул. Миру 14 в,  тел. (0997475393).