Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло 64014,6 тис. грн., що становить 101,5% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 3027,3 тис. грн., що становить  485,8 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  30901,8 тис. грн., що становить 103,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 33112,8тис. грн., що становить 99,8 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, за 2021 рік здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 55255,4 тис. грн.,  або 97,0 % плану на  відповідний період  (56953,7 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 37104,9 тис. грн. або 97,0 % планових призначень  на  2021 рік  (38253,5 тис. грн.);

– культуру – 1699,0 тис. грн., або 99,0 %  планових призначень на  2021 рік  (1717,0  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 1000,0 тис. грн., або 97,6% планових призначень на  2021 рік (1024,3 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  11213,4 тис. грн., або 98,8 % планових призначень на  2021 рік (11350,8 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1840,3 тис. грн., або 91,8 % планових призначень на  2021 рік (2005,1 тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 45357,5 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 2838,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2022  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА