Звіт про роботу Служби у справах дітей за 2021 рік

 Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на Службу у справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси дітей в судах, приймає участь у вирішенні численних спорів між батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання, захищає житлові права дітей, здійснює контроль за дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

За звітний період Службою організовано та проведено:

• 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини на яких було винесено та розглянуто 102 питань, які потребували колегіального рішення, з них:

• 2 засідання опікунської ради на яких було винесено та розглянуто 2 питання, які потребували колегіального рішення, щодо призначення піклування та піклувальників над недієздатними особами;

•  питання щодо надання дозволів органу опіки та піклування на вчинення правочинів відносно майна право користування або право власності на яке мають діти до 18 років;

•  питання щодо роботи Служби;

• питання про доцільність/недоцільності позбавлення батьківського піклування та відповідно до них надання висновків за запитами суду;

• питання щодо доцільності/недоцільності влаштування дітей на цілодобове перебування в інституційні заклади;

•  питання про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей;

• питання про надання дозволу на підписання усвідомленої згоди на проведення психіатричного догляду.

•  питання про надання дозволу перебування в родинні дитини – сироти на літніх канікулах;

Станом на 16.11.  2021 р. Службою:

• складено та зареєстровано в журналі відвідувань 77 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання родин, з метою перевірки стану утримання дітей батьками у зв’язку з порушенням прав дітей та безвідповідальним ставленням батьків до виконання батьківських обов’язків;

• проведено 36 профілактичних рейдів,

з них 17 за участю ювенальної превенції та поліцейським громади з метою попередження дитячої бездоглядності, жебракування, профілактики правопорушень, в сім`ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, перевірки стану утримання та виховання дітей в родинах на підвідомчій території, за результатами яких складено 6 адміністративних протоколів на батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків;

• видано 37 наказів з основної діяльності служби;  

•видано 22 наказів з первинного обліку;

• видано  40   наказів про облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

• на особистому прийомі зареєстровано 23 звернення громадян;

• підготовлено 56 проектів рішень на затвердження виконавчого комітету.

• взято участь у 12 судових засіданнях щодо позбавлення батьківських прав;

• за клопотанням Служби, Матвіївської сільською радою складено 2 позовні заяви до суду щодо позбавлення батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

• 1 малолітню дитину було вилучено з родини матері за неналежне виконання батьківських обов’язків та загрози життю дитини;

Відповідно до статистичних даних станом на 01.11.21 року, в Матвіївській  сільській раді проживає 1453 дітей.

Згідно наказів по Службі, на обліку станом на 01.11.21року перебуває 59 дітей, з них: 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 40 дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

– виявлено 8 дітей, які залишились без батьківського піклування, (з них 3 – дитини влаштовані в сім’ю до близьких родичів, 4 дитини повернуті батькам, після проведення профілактичних заходів,  1 дитина була влаштована на тимчасове перебування до КЗ «Оріхівський обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей» Запорізької обласної ради»;

– 25 дітей влаштуванні на цілодобове перебування в інституційні заклади;

За проведеним аналізом роботи Служби у 2021 році, увага й робота й надалі буде спрямована на:

– забезпечення виконання заходів Національної стратегії профілактики соціального сирітства;

– зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в державних дитячих закладах за результатами роботи з близькими родичами, що відвідують таких дітей для влаштування до їх сім’ї;

– забезпечення права кожної дитини, яка отримала статус дитини –сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні;

– організація профілактичної роботи з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, своєчасне їх виявлення та прийняття до них заходів відповідного реагування;

– вжиття заходів щодо попередження різних форм насильства та жорстокості відносно дітей;

– зменшення кількості дітей, які схильні до правопорушень, та бродяжництва; – активізація участі територіальної громади у захисті прав дитини шляхом залучення представників громади до співпраці з комісією з питань захисту прав дитини, проведення інформаційних заходів.

– створення будинків сімейного типу та патронатних сімей;

Начальник відділу                                                       Наталія  ЛЕОНЧУК