Звіт про виконання бюджету Матвіївської сільської територіальної громади станом на 01.12.2021.

Станом на 01.12.2021 до загального фонду бюджету Матвіївської сільської територіальної громади  надійшло 56444,9 тис. грн., що становить 100,1% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 1215,9 тис. грн., що становить  212,6 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  27547,3 тис. грн., що становить 100,2 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 28897,6 тис. грн., що становить 100,0 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, станом на 01.12.2021 здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 48479,4 тис. грн.,  або 93,3 % плану на  відповідний період  (51962,7 тис. грн.).

З загальних видатків використано коштів на:

– освіту – 32245,7 тис. грн. або 91,8 % планових призначень  на  січень – листопад 2021 року  (35110,5 тис. грн.);

– культуру – 1464,0 тис. грн., або 96,7 %  планових призначень на січень – листопад 2021 року  (1514,4  тис. грн.);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 857,7 тис. грн., або 95,4 % планових призначень на січень – листопад 2021 року (899,4 тис. грн.);

– утримання органів місцевого самоврядування –  9889,0 тис. грн., або 97,7% планових призначень на  січень – листопад 2021 року (10121,0 тис. грн.);

– міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) – 1824,8 тис. грн., або 99,5 % планових призначень на січень –  листопад 2021 року (1834,4 тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 40370,1 тис. грн. На оплату енергоносіїв  та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 1711,6 тис. грн.

Станом на 01.12.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник фінансового відділу                                           Лариса БУСОВА