З 1 жовтня 2021 року розпочинається осінній призов громадян України на строкову військову службу

Відповідно до Указу Президента №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадянУкраїни на строкову військову службу у 2021 році» з 01 жовтня 2021 року розпочинається осінній призов громадянУкраїни на строкову військову службу.
Згідно до статті 15 «Про військовийобов’язок і військову службу» на строковувійськову службу призиваютьсяпридатні для цього за станом здоров’ягромадяниУкраїничоловічоїстаті, яким до дня відправлення у військовічастинивиповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільненняабовідстрочкувід призову на строковувійськову службу.
Відповідно до вимогзаконодавстваУкраїни, не підлягатимуть призову та надаєтьсявідстрочка для здобуттяосвіти на весь періоднавчаннягромадянампризовноговіку, якінавчаються:
– у закладах загальноїсередньоїосвіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;
– у закладах фаховоїпередвищоїосвіти з денною формою навчання, середіншогопід час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівнявищоїосвіти за програмамиступеневоїсистемиосвіти;
– у закладах фаховоїпередвищої та/абовищоїосвіти з денною формою навчання, середіншогопід час здобуттянаступногоступеняосвіти;
– у закладах середньоїабовищоїдуховноїосвіти з денною формою навчання;
– в інтернатурі, аспірантуріабодокторантурі з відривомабо без відривувідвиробництва.
Крім того, відстрочкавід призову на строковувійськову службу надаєтьсягромадянам за сімейнимиобставинами, для продовженняпрофесійноїдіяльності та за станом здоров’я.
Розглядпитання про призов абонаданнявідстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавствапокладається на районні (міські) призовнікомісії.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про військовийобов’язок і військову службу» строки проходженнястроковоївійськовоїслужби в календарному обчисленнівстановлюються:
для солдат і матросів, сержантів і старшин, якіпроходятьстроковувійськову службу в Збройних Силах України та іншихвійськовихформуваннях, – до 18 місяців;
для осіб, які на час призову на строковувійськову службу маютьступіньвищоїосвітимагістр, – до 12 місяців.
Строк проходженнястроковоївійськовоїслужбивизначаєтьсязаконодавствомУкраїни в залежностівіднаявності у особи відповідногоступенювищоїосвіти (магістр), а не від факту отриманнявищоїосвіти.
На даний час військовослужбовцістроковоївійськовоїслужби в Збройних Силах Українизалучаються в першу чергу для забезпеченняжиттєдіяльностівійськовихчастин в пунктах постійноїдислокації (крім тих, якідислокуються в Донецькій та Луганській областях).
Як і раніше, військовослужбовцістроковоївійськовоїслужбиЗбройних Сил України до виконаннябойовихзавдань в районіпроведенняопераціїОб’єднаних сил не залучаються!